Kotva
„Jednoho dne budeme pro některé naše žáky pouze vzpomínkou. Děláme vše pro to, abychom byli tou nejlepší“
Mapa webu

Akademie pro seniory


Nabídnout seniorům vzdělávání v uměleckých oborech hudba, tanec a výtvarné umění a tímse stát součástí uměleckého vzdělávání v Základní umělecké škole v Žandově je cílemprojektu Akademie umění a kultury pro seniory. Co je potřeba pro studium v Akademii?Především zájem o některý z uměleckých směrů a dosažení seniorského věku. Díky finančnípodpoře Libereckého kraje a města Žandov je studium bezplatné.
Studenti Akademie se vzdělávají v naší škole v oboru výtvarném a v hudebním (hra na klavír, hra na klávesy, hra na akordeon a sólový zpěv). Společně se se svými lektory podílí na obsahu studia tak, aby vyhovoval jejich zájmu, ale zároveň jde o odborné studium, které klade důraz na tvořivost a seberealizaci. Důležitá je motivace seniorů k aktivnímu přístupu k životu prostřednictvím umění.  
Výuka probíhá v učebnách hudebního oboru a ve výtvarném ateliéru Základní umělecké školy v Žandově a lektory Akademie jsou učitelé školy, kteří tak získají další profesní zkušenosti. Akademie umění a kultury je tříletý projekt rozdělený do zimních a letních semestrů.
Akademie má nejen přínos pro studující starší generaci, ale i pro naše žáky, kteří tak mají možnost vidět, že vzdělávat se v každém věku je přínosné.
 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.