Kotva
„Jednoho dne budeme pro některé naše žáky pouze vzpomínkou. Děláme vše pro to, abychom byli tou nejlepší“
Mapa webu

Akademie pro seniory


Nabídnout seniorům vzdělávání v uměleckých oborech hudba, tanec a výtvarné umění a tímse stát součástí uměleckého vzdělávání v Základní umělecké škole v Žandově je cílemprojektu Akademie umění a kultury pro seniory. Co je potřeba pro studium v Akademii?Především zájem o některý z uměleckých směrů a dosažení seniorského věku. Díky finančnípodpoře Libereckého kraje a města Žandov je studium bezplatné.
Studenti Akademie se vzdělávají v naší škole v oboru výtvarném a v hudebním (hra na klavír, hra na klávesy, hra na akordeon a sólový zpěv). Společně se se svými lektory podílí na obsahu studia tak, aby vyhovoval jejich zájmu, ale zároveň jde o odborné studium, které klade důraz na tvořivost a seberealizaci. Důležitá je motivace seniorů k aktivnímu přístupu k životu prostřednictvím umění.  
Výuka probíhá v učebnách hudebního oboru a ve výtvarném ateliéru Základní umělecké školy v Žandově a lektory Akademie jsou učitelé školy, kteří tak získají další profesní zkušenosti. Akademie umění a kultury je tříletý projekt rozdělený do zimních a letních semestrů.
Akademie má nejen přínos pro studující starší generaci, ale i pro naše žáky, kteří tak mají možnost vidět, že vzdělávat se v každém věku je přínosné.