Kotva
„Jednoho dne budeme pro některé naše žáky pouze vzpomínkou. Děláme vše pro to, abychom byli tou nejlepší“
Mapa webu

Půjčovné


Základní umělecká škola Žandov zapůjčuje žákům hudební nástroje a pomůcky na dobu jednoho roku včetně prázdnin. Tato doba může být prodlužována po dobu studia žáka v Základní umělecké škole.

 

Ve výjimečných případech a po dohodě s ředitelstvím školy, lze zapůjčit hudební nástroje a pomůcky i ostatním osobám.

 

 CENÍK PŮJČOVNÉHO  MĚSÍČNÍ  POLOLETNÍ  ROČNÍ
 Žáci ZUŠ Žandov  50,-  250,-  600,-
 Žáci jiných ZUŠ  80,-  400,-  960,-
 Ostatní  300,-  1.500,-  3.600,-

 

Poplatek se hradí vždy na pololetí dopředu včetně prázdnin, případné žádosti o slevu, nebo rozložení splátek povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti.

 

Půjčovné se hradí hotově u zástupkyně ředitelky Michaely Brzkové, dipl. um. v kanceláři zástupkyně ředitelky, kde vám bude vydáno potvrzení o zaplacení.

 

Příjem plateb celoročního půjčovného bude probíhat nejpozději do listopadu příslušného roku.

 

Příjem plateb pololetního půjčovného bude probíhat nejpozději do listopadu v prvním pololetí školního roku a do března druhého pololetí školního roku.

 

Při přebírání nástroje se žáci přesvědčí o jeho stavu a případné závady ihned nahlásí správci archivu hudebních nástrojů. Správcem archivu hudebních nástrojů je zástupkyně ředitelky Michaela Brzková, dipl. um..

 

Zapůjčené nástroje a pomůcky jsou žáci povinni udržovat v souladu s pokyny výrobce, správce archivu, nebo vyučujícího.

 

Při úmyslném poškození, nebo ztrátě nástroje uhradí žák /zákonný zástupce/ celou částku opravy, nebo cenu nástroje po odečtení amortizace.

 

Při vrácení nástroje nebo pomůcky bude žákům předán protokol o zapůjčení nástroje, který tímto ztrácí svoji platnost.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.