Kotva
„Jednoho dne budeme pro některé naše žáky pouze vzpomínkou. Děláme vše pro to, abychom byli tou nejlepší“
Mapa webu

Školné


Úplatu za vzdělávání (školné) je možno zaplatit dvěma způsoby:

1) Hotovostní platbou:

Složit výše uvedenou sumu v pokladně Komerční banky a. s. Česká Lípa

U pokladny sdělit tyto informace:

číslo účtu školy: 27-7626120217/0100

výši školného v Kč (dle předpisu)

variabilní symbol: dle předpisu

 

2) Příkazem k úhradě z Vašeho účtu:

Lze uskutečnit pomocí příkazu k úhradě, získaného ve své bance nebo elektronickým příkazem:

Číslo účtu plátce: číslo účtu,  ze kterého je školné placeno

výši školného Kč (dle předpisu)

variabilní symbol: dle předpisu

Splatnost úplaty za vzdělávání

Úplata za vzdělávání je splatná vždy pololetně a to: v prvním pololetí do 31. října, ve druhém pololetí do 31. března.

 

Individuální termín platby

V případě zájmu o jiný než obvyklý termín úhrady školného (pozdější termín nebo rozložení úhrady do splátek), je nutné o toto písemně požádat. Žádost musí být podána do doby splatnosti školného pro dané pololetí. Žádost posuzuje ředitelka školy.

 

Prominutí nebo snížení úplaty za vzdělání

Pokud existuje závažný důvod pro prominutí nebo snížení úplaty za vzdělání, může toto ředitelka školy povolit na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Žádost musí být podána do doby splatnosti školného pro dané pololetí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše úplaty za vzdělání (školného) v ZUŠ Žandov

 pro školní rok 2023/2024

 

Obor hudební:

 

  Kč/měsíc  Kč/pololetí
PHV (Přípravná hudební výchova) 76,- 380,-
Individuální výuka 150,- 750,-
Sborový zpěv – DPS  VoxCantus 120,- 600,-
Žákům sborového zpěvu, studujícím ještě jiné studijní zaměření hudebního oboru, se školné promíjí.

Dospělí výdělečně činní  300,- 1 500,-

 

 

Obor výtvarný:

 

  Kč/měsíc  Kč/pololetí
PVV, Základní studium I. a II. st.    130,-  650,-
Dospělí výdělečně činní     260,- 1300,-

 

 

Obor taneční:

 

  Kč/měsíc  Kč/pololetí
PTV, Základní studium I. a II. st.    120,-  600,-
Dospělí výdělečně činní     240,- 1200,-

 

Alena Losová, dipl. um.

ředitelka školy

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.