Kotva
„Jednoho dne budeme pro některé naše žáky pouze vzpomínkou. Děláme vše pro to, abychom byli tou nejlepší“
Mapa webu

Obory


OBORY ŠKOLY

Naše škola poskytuje vzdělání žákům od pěti let ve třech uměleckých oborech.

 

HUDEBNÍ OBOR

 

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

 •          Hra na klavír
 •          Hra na elektronické klávesové nástroje

 

 •          Hra na klasickou kytaru
 •          Hra na akustickou kytaru
 • Hra na elektrickou kytaru
 •          Hra na housle

 

 •          Hra na zobcovou flétnu
 •          Hra na flétnu
 •          Hra na saxofon  
 •          Hra na bicí nástroje               

 

 •          Sólový zpěv - se zaměřením na klasický i populární zpěv
 •          Sborový zpěv

 

 

 

 

VÝTVARNÝ OBOR

Výuka probíhá ve dvou ateliérech, z nichž jeden je zaměřen na plošnou tvorbu s grafikou a druhý uzpůsoben pro modelování a keramiku.

Věk pro přijetí žáka je stanoven od pěti let, výuka probíhá ve skupině žáků, po třech hodinách týdně.

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

Výtvarná výchova

 •          Malba
 •          Kresba
 •          Grafika
 •          Keramika

 

 

TANEČNÍ OBOR

Motto: „ Tanec je pohyb a pohyb je život“

Výuka tanečního oboru probíhá v tanečním sále, který je opatřen zrcadly, zvukovou aparaturou a dalšími pomůckami nezbytnými pro kvalitní výuku.

Věk pro přijetí žáka je stanoven od pěti let.

 •          Tanec lidový
 •          Tanec klasický
 •          Tanec moderní