Kotva
„Jednoho dne budeme pro některé naše žáky pouze vzpomínkou. Děláme vše pro to, abychom byli tou nejlepší“
Mapa webu

Půjčovné


Základní umělecká škola Žandov zapůjčuje žákům hudební nástroje a pomůcky na dobu jednoho roku včetně prázdnin. Tato doba může být prodlužována po dobu studia žáka v Základní umělecké škole.

 

Ve výjimečných případech a po dohodě s ředitelstvím školy, lze zapůjčit hudební nástroje a pomůcky i ostatním osobám.

 

 CENÍK PŮJČOVNÉHO  MĚSÍČNÍ  POLOLETNÍ  ROČNÍ
 Žáci ZUŠ Žandov  50,-  250,-  600,-
 Žáci jiných ZUŠ  80,-  400,-  960,-
 Ostatní  300,-  1.500,-  3.600,-

 

Poplatek se hradí vždy na pololetí dopředu včetně prázdnin, případné žádosti o slevu, nebo rozložení splátek povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti.

 

Půjčovné se hradí hotově u zástupkyně ředitelky Michaely Brzkové, dipl. um. v kanceláři zástupkyně ředitelky, kde vám bude vydáno potvrzení o zaplacení.

 

Příjem plateb celoročního půjčovného bude probíhat nejpozději do listopadu příslušného roku.

 

Příjem plateb pololetního půjčovného bude probíhat nejpozději do listopadu v prvním pololetí školního roku a do března druhého pololetí školního roku.

 

Při přebírání nástroje se žáci přesvědčí o jeho stavu a případné závady ihned nahlásí správci archivu hudebních nástrojů. Správcem archivu hudebních nástrojů je p. uč. Václav Filip.

 

Zapůjčené nástroje a pomůcky jsou žáci povinni udržovat v souladu s pokyny výrobce, správce archivu, nebo vyučujícího.

 

Při úmyslném poškození, nebo ztrátě nástroje uhradí žák /zákonný zástupce/ celou částku opravy, nebo cenu nástroje po odečtení amortizace.

 

Při vrácení nástroje nebo pomůcky bude žákům předán protokol o zapůjčení nástroje, který tímto ztrácí svoji platnost.